Kognitiv Coaching – en proces som kan være med til at forøge din ydeevne og styrke din livskvalitet!

Modellen for kognitiv coaching er holistisk, idet krop og psyke, handlemuligheder og måden at håndtere tingene på hører med til at trives rent psykisk. I kognitiv coaching arbejdes der med forbindelse mellem tanker og følelser, krop og adfærd.
Kognitive Coaching spørgsmål stilles for at vække tankesystemet til live – forvent ikke færdige svar med det samme. Spørgsmålene er i første omgang vigtigere end svarene. Mine spørgsmål leder til tanker om, hvordan det skal lykkes for dig! Samtidig kan man ved at stille spørgsmålene være med til at tilføre viden om psykiske forhold, som kan være med til at den enkelte kan hele sig selv.

Kan du lide det du gør, og gør du det, du kan lide at gøre? Svaret skal helst være et klart JA. Hvis svaret er NEJ, er det tid til at foretage ændringer på alle de fronter, hvor svaret er NEJ!

Negative tanker afspejler meget sjældent virkeligheden, da der som regel er tale om forvrængninger. Det er i høj grad følelserne, der er med til at bestemme de dystre tanker. Derfor er det altid vigtigt at undersøge, hvilke følelser der er aktive i situationen.
I kognitiv coaching opereres med seks grundfølelser som glæde, angst, vrede, ked af det, overraskelse og væmmelse. Det er i kroppen og i sanseapparatet, at vi mærker vores følelser gennem vores sanser såsom kulde, varme, tryk, smerter og forskellige sansepåvirkninger.

Lær dig selv at kende gennem kognitiv coaching

At blive coachet er lidt lige som at være på en indre opdagelsesrejse – at genopdage, hvordan det fysiske og det psykiske system fungerer og arbejder sammen – at lære sig selv at kende på en ny måde. Det er vigtigt, at det giver mening for dig.

• Hvilken betydning har det for dig?
• Hvad er der på spil?
• Hvorfor reagerer du som du gør?
• Hvad giver det af ulemper?

Tryghed og sikkerhed er eksistentielt. Mennesker udvikler angst, når de er truet på deres sikkerhed. Sikkerhed i forbindelse med ikke at blive svigtet og føle sig elsket og god nok er universel og opstår som et meget tidligt behov i tilknytning til omsorgpersoner. Nogle lærer aldrig at håndtere uundgåelige svigt og afvisning og har problemer med det i alle forhold, og hvis vi er i underskud, vil vi mærke det som en ubalance i krop og sjæl.

Ting kan godt give en kortvarig lykkefølelse, men den langvarige lykke, den lykke, der virkelig tæller, kommer snarere af indstilling, tanker, livsstil og visdom i forhold til, hvad man virkelig har brug for i livet.

aue